Kdo jsme

Vedoucí organizačního týmu: Olga Pek
Organizační tým: Louis Armand, Ondřej Buddeus, Morgan Childs, Ewelina Chiu, Elizabet Kovačeva, David Vichnar
Komunikace s médii: Ondřej Buddeus, Olga Pek
Překladatelé: Ondřej Buddeus, Tereza Novická, Alena Kopečná, David Koranda, Elizabet Kovačeva, Olga Pek, Simona Schröderová, Jonáš Thál, Matouš Turek, David Vichnar
Fotograf: Robert Carrithers, Vadim Erent

Festival je organizován v partnerství s časopisem pro současnou poezii Psí víno.

Festival probíhá za laskavého finančního příspění:

Magistrátu Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva kultury Slovenské republiky, Velvyslanectví Irska v Praze, Českých center ve Stockholmu a Londýně, Švédského velvyslanectví v Praze, Slovenského institutu v Praze, Literárneho informačného centra Bratislava, Rakouského kulturního fóra, galerie tranzitdisplay.

Mediální partneři:

A2, Tvar, VLAK

Kontakt: praguemicrofestival@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/PrazskyMicrofestival

Historie Pražského Microfestivalu (PMF) sahá do roku 2004, kdy se v Praze odehrál Pražský mezinárodní festival poezie (Prague International Poetry Festival). Ten byl přelomovou událostí na úrovni současného Festivalu spisovatelů Praha a hostil více než 40 spisovatelů z více než 20 zemí (včetně jmen jako Charles Bernstein, Andrej Soznovsky, Tomaz Salamun, Drew Milne, Jaroslav Rudiš, Sudeep Sen, Anselm Hollo). Na rozdíl od Festivalu spisovatelů byl Pražský mezinárodní festival poezie začleněn do místní kultury, akce se odehrávaly na místech se zavedenou tradicí literárních čtení a jeho cílem bylo především zprostředkovat dialog mezi spisovateli a návštěvníky z publika. Vlastní historie PMF se datuje od dubna 2009, kdy skupina básníků z Austrálie (Pam Brown, Phil Hammial, Jill Jones, Mike Farrell) a z Irska (Trevor Joyce, Maurice Scully) navštívila Prahu díky finanční podpoře Australské rady a irského Ministerstva zahraničí. Za spoluúčasti britského básníka Kevina Nolana a skupiny místních českých i anglicky píšících autorů se tato společná týdenní návštěva stala prvním ročníkem Micro-festivalu. Od té doby Pražský Microfestival proběhl ve třech ročnících a stal se zavedenou a významnou akci na pražské literární scéně, jediným nekomerčním festivalem pořádaným v tomto rozsahu. Od roku 2011 jsou oficiálními partnery PMF také časopis Psí víno a nakladatelství Petr Štengl, u nějž pod názvem Polibek s rozvodnou v roce 2012 vyšla první antologie festivalových překladů do češtiny. Více informací z historie PMF najdete v sekcích zasvěcených jednotlivým ročníkům.

PMF si klade za cíl poskytovat komunikační platformu pro básníky, kteří se pohybují vně okruhu již existujícího Festivalu spisovatelů, který se orientuje převážně na zavedené autory a je zaměřen především komerčně. PMF událostí organizovanou z řad umělců, dobrovolníků a studentů; festival je plně dvojjazyčný (jeho jazyky jsou angličtina a čeština). Zaměření festivalu je trojí: představovat inovativní/experimentální proudy v poezii; tvrobu, která se pohybuje napříč žánry a médii (výtvarné umění, hudba, film); a tvrobu, kterou lze definovat jako široce „translokální“, tj. vznikající mimo rámec nacionalismu a zabývající se široce kosmopolitní agendou. Festival usiluje o představování nových inovativních přístupů českému publiku stejně tak jako o zviditelnění Prahy na mapě evropských kulturních metropolí jako města vpradvě kosmopolitního, jehož obyvatelé všech národností a původů přispívají k živé a jedinečné literární kultuře.

K cílovému publiku PMF patří každý se zájmem o novou tvorbu, o experiment. Letošní ročník se uskuteční v partnerství s revue VLAK a časopisem Psí víno ve Studentském klubu Celetná. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s